Psykoterapi

Der kan være flere grunde til at gå i terapi. Nogle mennesker kommer fordi de er midt i en dyb krise og har akut brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Andre mennesker kommer fordi de ønsker at bedre deres livskvalitet eller arbejde med personlig udvikling generelt.

 

Hvis du har det rigtig dårligt, er det meget vigtigt, at du kommer til en psykoterapeut, hvor du føler dig tryg. Tryghed er en nødvendighed, hvis der skal kunne ske en forandring. Der skal være plads til dig, som den du er og hvor du føler at du bliver forstået.

 

I terapi kan du for eksempel arbejde med:

 

·         At kunne sige til og fra

·         Mindreværdsfølelse

·         Jalousi

·         Vrede

·         Vold/eller trusler om vold

·         Misbrug, dit eget eller andres

·         Problemer i forhold til andre

·         Samlivsproblemer

·         Skilsmisse

·         Traumer

·         Smertefulde oplevelser fra barndommen

·         Seksuelle overgreb

 

Terapien foregår ud fra en individuel vurdering, enten som samtale eller via kunstterapi. Du får mulighed for at få bearbejdet smertelige oplevelser og få løsnet op for gamle traumer og du får derved nye redskaber og handlemuligheder til at få en bedre livskvalitet.

 

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt
Lone Redin | Uglehøjen 42, 5260 Odense S  | Tlf.: +45 22 16 11 71 | redin@webspeed.dk