Supervision

Undrer du dig af og til over de underlige, uforklarlige og forvirrede reaktioner du kan få i dit arbejde med klienter? Mister du af og til dit ellers sikre faglige overblik? Tager du dig i at tænke: "Hvad er det, det hér arbejde gør ved mig"? Så kan supervision være et redskab til at få styr på reaktionerne og til at få det faglige overblik tilbage.

I supervision vil der blandt andet blive mulighed for at fundere over, hvad der har skygget for det faglige indhold. Der vil blive skabt et frirum, hvor det er tilladt at kigge på de reaktioner du er stødt på og der vil blive givet plads til at adskille eventuelleprivate følelser fra det professionelle liv.

Udbyttet kan blive frigivelse af energi, et bedre overblik og et større fagligt overskud. Desuden en styrkelse af den faglige identitet og professionalismen. I bedste fald kan supervisionen forebygge stress og udbrændthed.


Jeg tilbyder supervision til blandt andre:

  • Socialrådgivere der arbejder med vanskelige børn- og ungesager, som foreksempel seksuelle overgreb.
  • Plejefamilier, med fokus på seksuelt misbrugte børn og/ eller følelsesmæssigt skadede børn og unge
  • Personale på døgninstitutioner for børn og unge.
  • Personale på socialpædagogiske opholdssteder.

  • Personale i daginstitutioner for børn.
Lone Redin | Uglehøjen 42, 5260 Odense S  | Tlf.: +45 22 16 11 71 | redin@webspeed.dk